Grua marina

Grua marina

La grua de la coberta també es diu Crane del vaixell, és una maquinària de coberta gran a bord. ...

Grua de coberta

La grua marina és el propi equip i maquinària del vaixell que s’utilitzen per carregar i descarregar càrrega, inclou principalment muntatge, grua de coberta i altres maquinària de càrrega i descàrrega....

Grua hidràulica marina

Disseny segur i fiable, una figura graciosa. Espai d’instal·lació, pes lleuger, gran qualitat d’elevació....

Grua de càrrega

La grua hidràulica es consisteix principalment en el pedestal, el suport, el boom i el suport de funcionament....